Chuyên mục: Tư vấn

Huyết áp cao uống trà dây tốt không

Lưu Ý Cho Bệnh Cao Huyết Áp Khi Uống Trà Dây

Cao Huyết áp là bệnh gì? Nguyên Nhân? Cao huyết áp hay tăng huyết áp hay là lên tăng-xông, từ chữ Hypertension trong tiếng Pháp) là một bệnh mạn tính trong đó áp lực máu đo được ở động mạch tăng cao. Huyết áp thường …