Cửa hàng trà thảo mộc chữa bệnh dạ dày tá tràng khuẩn hp

Cửa hàng trà thảo mộc chữa bệnh dạ dày

+ Viêm loét tá tràng

+ Viêm dạ dày nhiễm khuẩn hp

+ Loét dạ dày

+ Viêm loét dạ dày

+ Viêm loét dạ dày tá tràng

+ Trào ngược dạ dày

+ Vi khuẩn hp dương tính

+ Viêm trợt hang vị

+ Viêm hang vị

+ Viêm xung huyết dạ dày

Showing all 2 results

  • Hinh Anh Tra Day Cao Cap Bstar

    Trà Dây Cao Cấp Bstar “Quên Đi Bệnh Dạ Dày – Vi Khuẩn HP Dương Tính”

    700,000 
  • Tra Day Tui Loc Bstar 25 Goi

    Trà dây túi lọc Bstar ”Ngăn Bệnh Dạ Dày Tái Phát – Phòng Nhiễm Vi Khuẩn HP”

    55,000